İSTANBUL SANDIK ÜYELERİ LİSTESİ
Sıra Adı Soyadı HARP OKULU Sınıf ve Rütbesi Değişti ise Sınıf ve Rütbesi İkamet Ettiği Şehir Gurubu Açıklama
Bölüğü Kısımı Numarası
1
                     


Site Kullanım Kuralları Bu site Kara Harp Okulu 1966 mezunları yardımlaşma ve dayanışma sandığının malıdır. 1995 devre66-w@devre66.org